PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

Atasamente