Plan de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi realizate in anul 2019 de catre persoanele beneficiare de ajutor social

Plan de actiuni si lucrari